Alle gruppene må avholde sitt årsmøte innen 10. mars. Årsmleding og årsmelding sendes til hovedstyret umiddelbart etterpå til grongidrettslag@gmail.com

Saker til årsmøtet må sendes til styret innen 10. mars 2022.

Styret