Allidrett skoleåret 2022/2023

Alle 1. og 2. klassinger i Grong kommune inviteres til å melde seg på allidrett. Påmelding skjer til grongidrettslag@gmail.com innen 31. juli 2022. E-post med påmelding må inneholde barnets fulle navn, adresse og fødselsdato. Vi må ha navn på foresatte med telefonnummer og e-post i påmeldingen.

Første trenging er planlagt til torsdag 25. august 2022. Samtidig vil det bli arrangert et obligatorisk foreldremøte. Avgift for deltakelse er 100 kr pr. barn. Innbetales til konto 4448.10.33605, betalingen merkes med "barnets fulle navn".