Saksliste

Sak 1. Godkjenning av innkalling

Sak 2. Valg av kontrollutvalg

 

Begrunnelse: 

Idrettslaget er pålagt å ha et kontrollutvalg. Årsmøtet har valgt to revisorer Jon Strand og Audun Veium. Da det ikke er krav om revisorer foreslår styret at disse to utgjør kontrollutvalget og at Jon Strand velges som leder. 

 

Påmelding til møtet innen tirsdag 26.april til e-post: grongidrettslag@gmail.com. Lenke til møtet sendes ut onsdag. 

 

Styret