iSonen er en arrangementsløsning for idretten. Verktøyet kan brukes av hele norsk idrett - det betyr både idrettslag, idrettskretser, særforbund, idrettsråd og Norges idrettsforbund. 

I løsningen er det også en funksjon for innbetaling, dersom arrangementet eller kurset har en avgift som skal betales av deltaker. 

Få full kontroll på møter, samlinger, treninger og andre arrangement


Mer informasjon om løsningen finner du ved klikke på lenken under. 

Om iSonen