Per 2022 er det ingen aktive utøvere innen hopp. Gruppen er viktig bidragsyter til aktivitet når det arrangeres allidrett - og de et klart ønske om at det igjen skal kunnne bli aktive skihoppere i Grong. Ved spørsmål om aktivitet i gruppen ta kontakt med kontaktperson for gruppen. 

Kontaktperson
Knut Sklet
Mobil: 95780793
Send mail

Styret hopp

Tittel Navn E-post Telefon
Styrets leder Knut Sklet Send mail 95780793
Nestleder Trond Hegland    
Kasserer Arnold Lysfjord    
Sekretær Kyrre Helstad    
Styremedlem Gisle Tessem  

Bli medlem
Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og sine barn som medlem i klubben.
Les mer om medlemskap i klubben

Registrer deg/ditt barn som medlem