Verdidokument - med vedtekter for Grong Idrettslag er ute på høring pr. februar 2022. Vedtas i 2022, og publisreres her når klart.