Tittel Navn Telefon
Styrets leder Johan-Petter Bergin 41931405
Nestleder Anne Birgitte Sklet 48054776
Kasserer Vigdis Linmo 41931414
Styremedlem Ann Jeanett Klinkenberg  
Styremedlem Inger Seem  

Hovedstyret har 11 styremøter i året, og har overordnet ansvar for idrettslagets undergrupper, samt allidretten.
Politiattest for lagledere og trenere skal fremvises til kasserer i hovedstyret.